Musica Aeterna
illBratislavské domáce muzicírovanie je stará pieseň, ktorú som s radosťou počúval na posedeniach s Dr. L. Rajterom a Prof. J. Albrechtom. Táto téma znela z ich úst tak presvedčivo, že aj dunajské vody azda chvíľu postáli, aby sa pokochali vo vyrozprávaných hudobných dobrodružstvách. Tradícia domáceho pestovania hudby bola prerušená druhou svetovou vojnou a hneď po jej ukončení vznikali nové zoskupenia, kvartetá, komorné a symfonické orchestre, oživovali sa cirkevné spolky. V dome Albrechtovcov sa muzicírovalo ešte za čias A. Albrechta. Túto domácnosť navštevovali významní hudobníci, osobnosti ako B. Bartók, či E. Dohnányi. Prof. J. Albrecht nadviazal na tradície domácej hudby a založil súbor hudobníkov, ktorý neskôr pomenoval Musica Aeterna. Toto hudobné zoskupenie ako prvé začalo oživovať starú hudbu gotiky, renesancie a ranného baroka. Bolo to v rokoch, kedy si konštelácia hviezd vynútila v západnej Európe vznik radu súborov pre starú hudbu. Sedemdesiate roky 20. storočia môžeme teda smelo označiť za boom v oblasti nových a kritických pohľadov na interpretáciu hudby predošlých epoch. Vďaka zmene politického režimu mohli naše mesto a štát navštíviť renomovaní hudobní experti z tejto oblasti, aby podporili záujem o starú hudbu a usmernili jej ďalšie kroky. Páni Phillippe Beaussant a Marc Ecochard, významne posunuli interpretačné ambície členov súboru Musica Aeterna. Pomohi mu dokonca etablovať sa na medzinárodných fórach. Umelci, ako A. Parrott, J. Holloway, či J. Toll nás učili vnímať tajomnosť a asketizmus ostrovnej hudby z Anglicka. Boli tu aj iní, ako E. Gatti z Talianska, Ch. Coin z Francúzska a ďaľší. Mnohí slovenskí umelci pocítili veľkú podporu a priazeň aj od domácich osobností ako boli Dr. L. Mokrý, Prof. J. Albrecht, Dr. A. Rajterová. Aj ich zásluhou sa stará slovenská hudba v podaní súboru Musica aeterna dostala do sveta. Vďaka Vám všetkým.

A čo dnes Musica aeterna? Za ostatných päť rokov prežila svoj existenčný otras, ktorý bol veľkou skúškou vytrvalosti. Predsa sa podarilo znovu vstať z popola a ako Phenix vzlietnuť do hudobného a koncertného sveta. Tu akoby platila sémantika – “aeterna”. Popri koncertoch na Slovensku navštívil v ostatnom čase tento súbor nadšených profesionálnych hudobníkov mnohé európske krajiny ako Francúzsko, Španielsko, Česko, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Chorvátsko. Do budúcnosti pripravuje svoje umelecké turné do Mexika, Guatemaly a Japonska. Nahral CD s hudbou A. Zimmermanna ako novodobé premiéry, symphonie a unikátnu Missa Pastoralis in D. CD Stabat Mater je dôkazom vzorovej spolupráce s mestom Trenčín. V budúcnosti má ambíciu pokračovať v nahrávaní CD, diel Mozarta, Slovenskej vianočnej hudby a hudby A. Zimermanna.

Naša spoločenská a koncertná aktivita chce slúžiť spoločenstvu milovníkov hudobného umenia a našej spoločnej európskej histórie. Nech to teda vyznie aj ako výzva pre mecenášov a sponzorov umenia. Potrebujeme Vašu pomoc, Vaša účasť na našej činnosti bude zapísaná do histórie podobne ako to bolo v minulosti samozrejmé a v súčasnosti bežné v západoeurópskych krajinách.

Robert Schuman: „Európske spoločenstvo nemôže a nesmie ostať ekonomickou a technickou spoločnosťou. Treba mu dať dušu, vedomie historických súvislostí, súčasnej a budúcej zodpovednosti, ako aj politickú vôľu slúžiť spoločnému ľudskému ideálu.“
Peter Zajíček, január 2008

© vsl 2008-2019