Musica Aeterna
illMUSICA AETERNA

Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol roku 1973 z iniciatívy prof. Jána Albrechta. Musica aeterna hrá od roku 1989 na starých nástrojoch zo 17. a 18. storočia, resp. na ich kópiách. Európska hudba a hudba stredoeurópskej, resp. slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia je ťažiskom repertoáru súboru, ktorý bol od roku 1986 organizačne včlenený do Slovenskej filharmónie, kde pôsobil do roku 2005. Umeleckým vedúcim je Peter Zajíček.
Popri koncertoch v Bratislave a na Slovensku účinkuje Musica aeterna pravidelne aj v zahraničí, pričom zvlášť treba zdôrazniť dlohoročnú spoluprácu s Centrom barokovej hudby vo Versailles, ďalej vystúpenia na významných hudobných festivaloch ako napr. Festival van Vlaanderen, Holland Festival of Early Music Utrecht, Carinthischer Sommer Villach, Régi zenei Napok Sopron, České mezinárodní slavnosti staré hudby Praha, Bach-Tage Berlin, Bachfest Lipsko, Dni starej hudby Bratislava, Barockfest Münster, Swedish Baroque Festival Malmö, BHS, na festivaloch v Zagrebe a Varaždíne, na troch umeleckých zájazdoch v USA a ď.
So súborom pravidelne spolupracovali významní špecialisti pre starú hudbu: Christophe Coin, Paul Colléaux, Peter Harvey, Martin Gester, Paul Goodwin, John Holloway, Jan Kleinbussink, Catherine Mackintosh, Charles Medlam, Siegfried Pank, Andrew Parrott, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli, Simon Standage, Melvyn Tan, John Toll.
Z doteraz viac ako 15 CD nahrávok viaceré získali mimoriadne ocenenia, napr. Diapason d´Or roku 1994, 1995 a 2002 za komplet Concerti grossi Georga Muffata, alebo Cannes Classical Awards – Midem 2003 za participáciu na nahrávke Sub olea pacis... od J. D. Zelenku.
Rada Konferencie Biskupov Slovenska udelila súboru v roku 2006 čestné uznanie za osobitý prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku.
Medzinárodná kritika vysoko hodnotí umelecké výsledky súboru, neraz ho zaraďuje medzi najlepšie telesá svojho druhu v Európe.


illPETER ZAJÍČEK

Peter Zajíček študoval hru na husliach na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave a zúčastnil sa viacerých majstrovských kurzov zameraných na interpretačnú prax starej hudby. Je umeleckým vedúcim a koncertným majstrom súboru Musica aeterna. Popri početných koncertoch v Európe i zámorí realizoval aj úspešné CD nahrávky, z ktorých viaceré získali prestížne zahraničné ocenenia. Je predsedom združenia Centrum starej hudby, ktoré pod jeho vedením založilo v Bratislave dnes už úspešnú tradíciu medzinárodného festivalu Dni starej hudby. Peter Zajíček pôsobí pedagogicky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, na Univerzite Komenského v Bratislave, prednáša na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a intenzívne sa venuje aj muzikologickému bádaniu, ktorého výsledky prezentoval nielen na vlastných koncertných projektoch, na nahrávkach CD nosičoch, ale aj na prednáškach v Paríži, Munsteri, Prahe, Bratislave, Košiciach... Úzko spolupracoval s Centrom barokovej hudby vo Versailles a so spoločnosťou barokového tanca L´Eventail. Ako sólista a umelecký vedúci súboru Musica Aeterna spoluúčinkoval prakticky so všetkými významnými interpretačnými osobnosťami starej hudby. Ako hosť viedol súbory v USA, Francúzsku, v Rakúsku, v Česku, v Maďarsku a. i. V roku 1997 bol spoluzakladateľom hudobného združenia Albrecht Collegium a v roku 1999 založil súbor "Miméza".

© vsl 2008-2019