Musica Aeterna
illMUSICA AETERNA
Miloslavov 628
90042 Dunajská Lužná
Slovensko
ICO: 30 799 481
DIC: 2022110552

Peter Zajíček
Milosloslavov 628
90042 Dunajská Lužná
Slovensko
tel.: 00421 2 45 987 125
mail: zajop@stonline.sk

Eva Slaninková
Esko Art Agency
Jána Smreka 5
84107 Bratislava
tel.: 00421 2 64778932
mail 1: slaninkova@agency-esko.sk
mail 2: art@agency-esko.sk

© vsl 2008-2019