Musica Aeterna
 
ill
SANCTA CAECILIA II
NOVÉ ZÁMKY, November 19, Farský kostol Povýšenia Svätého krííža at 7 p.m.
MARIANKA, November 20, Bazilika Narodenia Panny Márie, at 7 p.m.
NITRA, November 21, Piaristický kostol sv.Ladislava at 7 p.m.
BRATISLAVA, November 22, The Concert Hall Klarisky at 7 p.m.
 

Musica aeterna, artistic leader Peter Zajíček

Chorus Salvatoris

choirmaster Zuzana Buchová - Holičková

soloists
Helga Varga Bach, soprano
Hilda Gulyasová, soprano
Judita Andelová, alto
Jozef Gráf, tenor
Martin Mikuš, bass


 

Anton Zimmermann (1741 – 1781)
Missa solemnis St. Caeciliae (AZ VIII/ 1C)

 

cast:
Peter Zajíček, Jana Gubková, Ján Kružliak, Adam Szendrei – violin I
Gabriel Szathmáry, Peter Zelenka, Michal Klas – violin II
Michaela Čibová – cello
Ján Prievozník / Boris Pasterak (19.11.) – violone
Peter Guľas – organ
László Borsódy – klarina
Peter van Laar – klarina
Marian Zajáček - tympany

choir:
soprano – Jana Friedová, Eliška Helikarová, Monika Križanovičová, Júlia Šťěpánková
alto – Mária Páleníková, Katarína Ofúkaná, Iveta Wildová, Zuzana Buchová Holičková
tenor – Peter Kováč, Juraj Slovík, Andrej Vancel, Michal Vyletel
bass - Stanislav Dzurjanin, Michal Páleník, Matúš Tichý

 

tickets: 8 EUR will be on sale one hour before the concert
 
Organizer: Musica aeterna o.z.
The main partner: The Slovak Arts Council
Supported using public funding by Slovak Arts Council, of the Bratislava Self-Governing Region and Ars Bratislavensis.
x
x
x
Co-organizer:
Media partners:


© vsl 2008-2015