Musica Aeterna
ill
DNI STAREJ HUDBY 17
26. máj 2017 o 19:00
Moyzesova sieň, Bratislava
 
 

Musica aeterna, umelecký vedúci Peter Zajíček
Les Cornets Noirs,
umelecký vedúci Gebhard David
Czech Ensemble Baroque Choir,
umelecká vedúca Tereza Válková

 

Samuel Capricornus (1628 – 1665)
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei
Omša in B zo zbierky Opus musicum, Nürnberg 1655
pre 4 sólové hlasy, zbor, dvojicu huslí, kornetov, tri pozauny a basso continuo

Domine Jesu Christe zo zbierky Opus musicum
pre soprán, husle a basso continuo

Judica Domine zo zbierky Opus musicum
pre dva soprány, husle, cink a basso continuo

--- o ---

Johann Kusser (1626 – 1698)
Laudate Dominum
pre soprán, alt, tenor, bas a basso continuo
zo zbierky Concentuum sacrorum quaternis et quinis vocibus decantandum, Posonium 1669

Samuel Capricornus
Sonata 3tia á 3 in a
zo zbierky Prothimia suavissima II, s. l., 1672

Mikuláš Móric Pollentarius (? – 1681)
Alma Redemptoris Mater
pre dva soprány a basso continuo
zo zbierky Prodromus melicus seu mottetarum sacrarum, Posonium 1673

Samuel Capricornus
Sonata 5ta á 3 in F
zo zbierky Prothimia suavissima II, s. l., 1672

Samuel Capricornus
Jesu dulcis memoria
Jesus in pace imperat
úvodné a záverečné moteto zo zbierky Jubilus Bernhardi, (Stuttgart 1660)
pre zbor, dvoje huslí a basso continuo

Giovanni Valentini (1582/83 – 1649)
Cantate gentes
moteto pre 7-hlasý zbor, 7-hlasý inštrumentálny ansámbel a basso continuo

 

Musica aeterna
Peter Zajíček – husle
Peter Zelenka – husle
Ján Gréner – viola
Lúcia Krommer – viola da gamba
Michaela Čibova – violončelo
Ján Prievozník – violone
Peter Guľas – organ/čembalo
Jakub Mitrík – chitarrone
Miroslav Kůzl – cornetto

Les Cornets Noirs
Gebhard David, Frithjof Smith – cinky
Christine Brandt, Clair Macintyre – pozauny
Joost Swinkels – basová pozauna

Czech Ensemble Baroque Choir
Lenka Cafourková
Romana Kružíková
Tereza Válková
Pavla Radostová
Piotr Olech
Martin Ptáček
Jakub Kubín
Ondřej Holub
Jaromír Nosek
Karel Jeřábek

 

Usporiadateľ. Centrum starej hudby, o.z.
www.earlymusic.sk
vstupenky na www.ticketportal.sk
 
Podujatie podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Ars Bratislavensis.
x
 
x
 


DNI STAREJ HUDBY 17
6. jún 2017 o 19:00
Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava
 

Musica aeterna, umelecký vedúci Peter Zajíček
sólistka Gabriela Eibenová, soprán

 

Georg Philipp Telemann - podoby a premeny
(250. výročie úmrtia)

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Ouverture-Suite "Burlesque de Quixotte" TWV 55:G10
Laudate pueri, žalm 112/113 pre soprán, 2 ob, sláčiky a Bc.
Concerto Polon G dur
Jubel – Fest Kantate pre soprán, sláčiky a Bc.

 

Peter Zajíček, husle
Peter Zelenka, husle
Janka Černá, husle
Gabriel Szathmáry, husle
Ján Kružliak, husle
Michal Klas, husle
Ján Grener, viola
Michaela Čibová, violončelo
Ján Prievozník, violone
Peter Guľas, čembalo/organ

 

Usporiadateľ. Centrum starej hudby, o.z. a Slovenská filharmónia
www.earlymusic.sk
vstupenky na www.filharmonia.sk
 
Podujatie podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Ars Bratislavensis.
x
 
x
 
© vsl 2008-2015