Musica Aeterna
ill
Dni starej hudby 18
29. máj 2018 o 19:00
Malá sála Slovenskej filharmónie
 
Koncert v spolupráci so Slovenskou filharmóniou
 
Florilegium musicae
 

MUSICA AETERNA

PETER ZAJÍČEK, umelecký vedúci
sólista Alfredo Bernardini, barokový hoboj
 

Johann Sigismund Kusser (1660 – 1727)
Apollon Enjoué, 1700
Six Ouvertures de Théâtre, accompagnées de plusieurs Airs *
IV. Ouverture C dur

Alessandro Marcello (1684 – 1750)
Koncert d mol pre hoboj, sláčikové nástroje a basso continuo

Georg Muffat (1653 – 1704)
Exquisitioris harmoniae instrumentalis gravi-jucundae, 1701 *
Ausserlesene mit Ernst und Lust gemengte Instrumentalmusik
Concerto IV. g mol – Dulce somnium

Johann Sigismund Kusser
Apollon Enjoué, 1700 *
VI. Ouverture a mol

Georg Muffat
Concerto XII. G dur – Propitia Sydera (Milostivé hviezdy)
Ciacona

 

obsadenie:

Peter Zajíček, Jana Gubková, Ján Kružliak, Adam Szendrei - 1. husle
Gabriel Szathmáry, Peter Zelenka, Michal Klas - 2. husle
Ján Gréner a Bálint Kovács - viola
Michaela Čibová a Kristína Koneval - violončelo
Ján Prievozník - violone
Alfredo Bernardini, Valerie Colen - barokový hoboj
Ivan Calestani - fagot
Peter Guľas - čembalo
Jakub Mitrík - chitarrone
 
vstupenky: www.filharmonia.sk
www.earlymusic.sk

 Dni starej hudby 18
6. jún 2018 o 19:00
Koncertná sieň Klarisky
 
Koncert sa koná vďaka podpore Vyšegrádskeho fondu a Poľského ministerstva kultúry
 
www.visegradfund.org
 
 
Kráľovské koncerty – Hudba šľachtickej republiky
 

MUSICA AETERNA

PETER ZAJÍČEK, umelecký vedúci
Pavel Osuchowski, dirigent
 

Marcin Mielczewski (1605 - 1651)
Vespere Dominicales

Grzegorz Gerwazy Gorczycki (1665 – 1734)
Completorium

 

obsadenie:

Szczecin Vocal Project
Aldona Bartnik a Anna Guz-Rosa - soprán
Katarzyna Kostyk a Łukasz Dulewicz - alt
Paweł Andrzejewski a Szczepan Kosior - tenor
Adam Kuliś a Zdzisław Zawadka - bas
Paweł Hulisz a Michał Tyrański - trúbky
Urszula Stawicka - čembalo

Musica aeterna
Peter Zajíček, Gabriel Szathmáry, Peter Zelenka, Adam Szendrei - husle
Michaela Čibová - violončelo
Matyáš Berdych - violone
Jakub Mitrík - chitarrone

 
Vstupné dobrovoľné
www.earlymusic.sk

 

© vsl 2008-2015