Musica Aeterna
TRENČIANSKA HUDOBNÁ JESEŇ, 28. október 2012
Ďakujem za nádherný zážitok, tebe aj kapele... asi už na tento koncert nezabudnem... bola to dych vyrážajúca alchýmia zvukov, čo ste nám priniesli, keby som tam nesedel, neuverím, čo siedmi ľudia vytvoria za zázrak... myslím, že Vaša hudba bola presne taká, aký je názov telesa...
Róbert Zemene
 

Súbor starej hudby Musica Aeterna, ktorý oslávi v budúcom roku 40. výročie svojej existencie a ktorý vystúpil v Helsinkách rámci cyklu komorných podujatí, s nadšením rozihral finesy partitúry a ponúkol primerane „neučesanú“ verziu hudobných žartov.

Koncertný majster Peter Zajíček podal brilantný výkon tak v spomínaných skladbách, ako aj v niekoľkých vyšperkovaných sólových partiách. Desaťčlenný súbor hral s nesmiernym oduševnením a zápalom a ako prídavok ponúkol naozaj veselú skladbu Antona Zimmermanna, ktorého prezývajú aj bratislavský Mozart.
http://hbl.fi/kultur/recension/2012-02-14/musikrecension-forstod-samtiden-satiren
 
Hudobný život Ročník XLIV 1-2 2012, Andrej Šuba
Stará hudba na BHS
...Musica aeterna pod vedením Petra Zajíčka zaujala brilantným zvukom a precíznym frázovaním, ktoré prepožičali hudbe francúzsku eleganciu a podporili aj „choreografický“ rozmer diela.
...Vynikajúco hrajúca Aeterna bola speváčke nielen spoľahlivou oporou (zvlášť treba vyzdvihnúť presnosť v recitatívoch accompagnato), ale citlivo pointovala aj harmonický a melodický priebeh skladby, sledujúc významové nuansy zhudobnenia textu. Výsledkom bol inšpirujúci „hudobný dialóg“. Vystúpenie slovenských priekopníkov historicky poučenej interpretácie v rámci BHS vo vypredanej Dvorane VŠMU bolo okrem kvalitného výkonu dobrou správou ešte z jedného dôvodu: kvôli viacerým mladým interpretom z radov študentov VŠMU, ktorí sa v orchestri objavili. Ich spoluúčinkovanie na jednom pódiu s ostrieľanými profesionálmi bolo dôkazom toho, že pôsobenie Petra Zajíčka na slovenskú kultúru má i napriek nedoceneniu tohto výnimočného hudobníka stále blahodarný vplyv v rozličných oblastiach.
 
Hudobný život 1 – 2, 2008, ročník XL Ladislav Kačic
recenzia CD HC 10014
Anton Zimmermann: Missa pastoralis in D Major, Graduale in C Major, Offertorium in D Major
K nahrávke možno interpretom iba zablahoželať. Výkony sólistov (Kamila Zajíčková – soprán, Piotr Olech – kontratenor, Marian Olszewski – tenor, Jaroslav Pehal – bas), zboru ako aj dostatočne bohato obsadeného klasicistického orchestra sú vzácne vyrovnané a na mimoriadne vysokej úrovni, takže je malým zázrakom, že aj toto zimmermannovské „live CD“ možno podobne ako nahrávku symfónií kedykoľvek porovnávať so štúdiovou produkciou.
Vďaka za vysokú kvalitu nahrávky iste patrí najmä umeleckému vedúcemu Musiky aeterny Petrovi Zajíčkovi...
 
Hudobný život 1 – 2, 2008, ročník XL Andrej Šuba
Musica aeterna (um. vedúci P. Zajíček) a Komorný zbor Chorvátskeho rozhlasu a televízie pod vedením dirigenta, zbormajstra Tončiho Biliča uviedli na BHS trojicu nádherných sakrálnych vokálno - inštrumentálnych diel, patriacich do povinnej výbavy všetkých „barokistov“: Charpentierove Te Deum H 146, Vivaldiho Glóriu in D RV 589 a... Magnificat B dur Francesca Duranteho.
Hudobníci... citlivo a presne sledovali hudobný priebeh diela.
V porovnaní s výkonmi domácich „univerzálne“ zameraných zborov Chorváti v podstate príjemne prekvapili a Aeterna dodala celému večeru švih a štýl.
 
Critico Musical Monterrey 12. III. 2008 Alejandro Fernández
Mäkkosť pohybu sláčikov, jemnosť kontaktu so strunou a zvuková zvláštnosť starých nástrojov boli balzamom na sluch návštevníkov šiesteho koncertu 59.sezóny Technologickej umeleckej spoločnosti.
Musica Aeterna, slovenský súbor špecializovaný na barokovú hudbu, ktorý vystúpil v pondelok večer v auditóriu Luis Elizondo, ukázal jemnú štylizáciu, gráciu ornamentiky a perfektnú nástrojovú súhru.
Každá časť bola transformovaná nádhernou interpretáciou na žiarivý skvost, dokonalý a bez kazu, s obdivuhodnou vyrovnanosťou nástrojov naladených na starý spôsob...
 
MAGYAR HÍRLAP / 19. 9. 2007 / Komlozsi László
Vedúci súboru Peter Zajíček vyformoval jeden z najlepších súborov starej hudby v strednej Európe tak – a hoci by som si to nemal dovoliť vyhlásiť pretože nie som najkompetentnejší, že výsledkom jeho práce je súbor, ktorý je hodným partnerom najvýznamnejších sólistov...
V hre Zajíčka a Dobozy bolo niečo, čo len stredoeurópski hráči dokážu vniesť do hry, akési jemné zrieknutie sa, bezpodnetná túžba a ešte niečo, čo v tejto oblasti odôvodňujú získané skúsenosti: zdržanlivá radosť.
 
HUDOBNÝ ŽIVOT 7-8 / 2007 Ročník XXXIX / Lýdia Urbančíková
Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

... výkony hudobníkov boli obdivuhodné. V úvodnej Buxtehudeho Sonáte pre 2 huslí, viola da gamba a basso continuo 7 kontrastných častí prinieslo štýlovú virtuozitu, adekvátne zmeny výrazu, dynamiky a tempa.
Interpreti hrajúci na dobových nástrojoch priniesli na festival krásu a originalitu...
 
LEIPZIGER VOLKZEITUNG / 30. 5. 2006 / Peter Korfmacher
Od Bacha k Mozartovi cez Bratislavu.

... prihrávajú si motívy, nechajú pulz tejto olympskej zábavnej hudby vystúpiť do nôh
a stehien. Zrazu sa priestor už nezdá príliš veľký pre staré nástroje a malé obsadenie.
A elastická jemnosť, virtuozita a spontánnosť...
 
EL MUNDO / Domingo 29. de Octubre de 2000 / Jesus S. Villasol
GRAN BILBAO

Július César
Vášne a proporcie.

Vynikajúci orchester s originálnymi hudobnými nástrojmi z Bratislavy poskytuje spoľahlivé hudobné zázemie, ktoré je už samo o sebe atraktívne, jednoducho neopísateľný zážitok.
 
Recenzie CD
 
HARMONIE 6 / 2006 / Jana Perutková
recenzia CD H 10001 / Anton Zimmermann Symphonies

Méně pozorné posluchače, kteří na bookletu přehlédnou drobný nápis live recording, jiste překvapí potlesk na konci CD – málokoho by totiž napadlo, že takové interpretační kvality lze dosáhnout živě! Orchestr hraje na vynikajíci technické úrovni, interpretace má spád, švih a vtip...
 
DIAPASON février 2002 / Gaetan Naulleau
recenzia CD Naxos 8.555096 / Georg Muffat Concerti Grossi Nos. 1 – 6

...slovenskí hudobníci, všetci technicky dokonalí, nás primäjú obdivovať rytmickú energiu a žeravú tonicitu, ktorú občas hraničí až s rusticitou. Tieto prudké útoky, tieto udierané fanfáry, táto dobyvačná kvetnatosť, ďaleko od toho aby uškodili Muffatovi, mu dodávajú súčastnosť a naliehavosť s ktorou sa zriedka stretávame v tomto repertoári.
 
 
 
© vsl 2008-2019