Musica Aeterna
ill
MUSICA CAMERALIS 19
 
Pálffyho palác, Zámocká č. 47
 
MUSICA SACRO-PROFANA
 

MUSICA AETERNA

umelecký vedúci PETER ZAJÍČEK
 
 

23. február 2019 o 17:00
Talianske pramene trio sonáty
D. Castello, M. Uccellini, A. Falconieri, G.B. Vitali, G.M. Bononcini,
G.A. Pandolfi Mealli, A. Corelli

9. marca 2019 o 17:00
Poľsko – Taliansko v 17. storočí
Sólisti Michaela Kušteková, soprán, Matúš Šimko, tenor
M. Mielczewski, M. Zieleński, A. Jarzębski, G.P. Cima

23. marec o 17:00
Marini - Merula
Sólistka Hilda Gulyás, soprán
B. Marini, T. Merula

4. máj 2019 o 17:00
Sláčikový fenomén 17. storočia
H.I.F. Biber, J.H. Schmelzer, J. Fischer, G. Muffat

 
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
 
Vstupné dobrovoľné
 
Usporiadateľ: Musica aeterna o.z.
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia
 
x
 
 
 
 
© vsl 2008-2015