Musica Aeterna
ill
MUSICA CAMERALIS 18 / CONCERT SPIRITUEL VI
24. marec 2018 o 17:00
Pálffyho palác, Zámocká č. 47, Bratislava
 
Téma: Česko-slovenské hudobné kontexty
Pôstny koncert
 

MUSICA AETERNA

PETER ZAJÍČEK, umelecký vedúci
 
sólisti:
HELGA VARGA BACH, soprán
JARMILA BALÁŽOVÁ, alt
MATÚŠ ŠIMKO, tenor
JIŘÍ MIROSLAV PROCHÁZKA, bas
 

J. A. Benda
2 duchovné árie pre soprán, sláčiky a bc. (Kežmarok)

J. D. Zelenka
Lamentácia na Zelený štvrtok pre bas, sláčiky a bc.
Lamentácia na Veľký piatok pre bas, sláčiky a bc.

F. Tuma
Stabat Mater pre soprán, alt, tenor, bas, sláčiky a bc. (Trenčín)

 

obsadenie:
Peter Zajíček husle
Peter Zelenka husle
Gabriel Szathmáry husle
Michal Klas husle
Ján Gréner viola
Michaela Čibová violončelo
Ján Prievozník violone
Peter Guľas spinet
Jakub Mitrík teorba

 

Vstupné dobrovoľné!
 
Usporiadateľ: Musica aeterna o.z.
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Podujatie podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Ars Bratislavensis.
x
 
 
 
x

© vsl 2008-2015