Musica Aeterna
ill
MUSICA BRATISLAVIENSIS
 
Zichyho palác o 18:00 
 
29. november

6. december

13. december
 
Musica aeterna
UmeleckĂ˝ vedĂşci Peter ZajĂ­ÄŤek
 
MUSICA BRATISLAVIENSIS I
29. november 2020, Zichyho palác o 18:00

Hudba na Advent

Arcangelo Corelli
Sonata op. 1 ÄŤ. 3 A dur

Daniel Speer
Hudobný turecký Eulenspiegel, 2 sonáty á 3

Georg Muffat
Concerto II. Cor vigilans (trio verzia)

Arcangelo Corelli
Sonata op. 2 ÄŤ. 4 e mol

Johann Heinrich Schmelzer
Duodena Selectarum Sonatarum
Sonata á 2 č. V, VI,

Georg Muffat
Concerto IV. Dulce somnium (trio verzia)

Arcangelo Corelli
Sonata op. 1 ÄŤ. 2 e mol

Obsadenie:
Peter ZajĂ­ÄŤek - husle
Adam Szendrei - husle
Michaela Čibová - violončelo
Jakub MitrĂ­k - chitarrone
 
 

 

MUSICA BRATISLAVIENSIS II
6. december 2020, Zichyho palác o 18:00

Capricornus a jeho súčasníci v európskych zbierkach

S. Capricornus
Sonata á 3 in F z Prothimia suavissima 2

J. H. Schmelzer
Duodena Selectarum Sonatarum
Sonata á 2 č. V, VI,

D Speer
2 sonaty á 3 z Hudobný turecký Eulenspiegel

S. Capricornus
Sonata á 3 in C z Prothimia suavissima 2

G. Valentini
Sonata á 3 z Partitur Buch Ludwig 1662

D Pohle
Sonata á 3 z Partitur Buch Ludwig 1662

J. H. Schmelzer
Sonata á 3 g mol z Prothimia suavissima 2

A. Bertali
Sonata á 3 a mol z Prothimia suavissima 2

S. Capricornus
Sonata á 3 in a z Prothimia suavissima 2 (Gut beschlafen)

Obsadenie:
Peter ZajĂ­ÄŤek - husle
Michal Klas - husle
Ján Gréner - viola
Michaela Čibová - violončelo
Ján Prievozník - viola da gamba
Peter GuÄľas - ÄŤembalo
Jakub MitrĂ­k - chitarrone
 
 
 
MUSICA BRATISLAVIENSIS III
13. december 2020, Zichyho palác o 18:00

Prešporský kapelník Zimmermann

Anton Zimmermann
Divertimento in F (flauta)

Theodor Lotz
Cassatio in B

Joseph Haydn
Scherzando C dur

Anton Zimmermann
Notturno in F

Obsadenie:
Martina Mestická - flauta
Peter ZajĂ­ÄŤek - husle
Gabriel Szathmáry - husle
Ján Gréner - viola
Michaela Čibová - violončelo
Ján Prievozník - violone
 
 
Vstupné je dobrovoľné.
 
Usporiadateľ: Mestská časť Bratislava - Staré mesto v spolupráci s Musica aeterna
 
 
 
Podujatie z verených zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
 
 
a Nadácia Tatra banky v rámci projektu Podpora nezávislého kreatívneho umenia
 
 
 
V zmysle nariadenia ÚVZ žiadame návštevníkov, aby mali prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou okrem výnimiek.
Vstup so zvýšenou teplotou je zakázaný!
 
 

 


© vsl 2008-2019