Musica Aeterna
ill
SANCTA CAECILIA II
NOVÉ ZÁMKY, 19. november, Farský kostol Povýšenia Svätého kríža o 19,00
MARIANKA, 20. november, Bazilika Narodenia Panny Márie o 19,00
NITRA, 21. november, Piaristický kostol sv. Ladislava o 19,00
BRATISLAVA, 22. november, Koncertná sieň Klarisky o 19,00
 

Musica aeterna
umelecký vedúci Peter Zajíček

Chorus Salvatoris

zbormajsterka Zuzana Buchová Holičková

sólisti
Helga Varga Bach, soprán
Judita Andelová, alt
Jozef Gráf, tenor
Martin Mikuš, bas

 

Anton Zimmermann (1741 – 1781)
Missa solemnis St.Caeciliae (AZ VIII/ 1C) pre sólové hlasy, zbor, sláčiky, klariny, tympany a organ.

 

obsadenie:
Peter Zajíček, Jana Gubková, Ján Kružliak, Adam Szendrei – husle I
Gabriel Szathmáry, Peter Zelenka, Michal Klas – husle II
Michaela Čibová – violončelo
Ján Prievozník / Boris Pasterak (19.11.) – violone
Peter Guľas – organ
László Borsódy – klarina
Peter van Laar – klarina
Marian Zajáček - tympany

zbor:
soprán – Jana Friedová, Eliška Helikarová, Monika Križanovičová, Júlia Šťěpánková
alt – Mária Páleníková, Katarína Ofúkaná, Iveta Wildová, Zuzana Buchová Holičková
tenor – Peter Kováč, Juraj Slovík, Andrej Vancel, Michal Vyletel
bas - Stanislav Dzurjanin, Michal Páleník, Matúš Tichý

 

Vstup voľný
 
Usporiadateľ. Musica aeterna o.z.
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Podujatie podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Ars Bratislavensis.
x
x
x
Spoluusporiadatelia:
Mediálni partneri:


© vsl 2008-2015